Voda pro zálivku zahrady

20 000 Kč + 3 500 Kč/m3

Pořízení a instalace akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady. Nabízíme kompletní balíček služeb s různými velikostmi nádrží.