Voda pro splachování a zahradu

30 000 Kč + 3 500 Kč/m3

Pořízení a instalace akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využívána ke splachování WC v domě a případné přebytky využity pro zálivku zahrady.